Frigörande Andning

Andningspedagog

Andningspedagog kallas den person som håller i frigörande andning. En andningspedagog har en gedigen, professionell utbildning. Pedagogen guidar och hjälper dig, som andas genom din session i frigörande andning. När du andas tillsammans med en andningspedagog får då det professionella stöd som behövs för att du ska känna dig trygg och avslappad under andningen. Pedagogen vägleder din andning och hjälper dig att genomskåda negativa tankar och vända dem till positiva.

Du kommer uppleva många olika spännande, behagliga och kanske obehagliga känslor under din andningssession och då är det, i mitt tycke nödvändigt med en andningspedagog. Det finns andningspedagoger över hela landet, så du hittar säkert någon, nära dig.
Jag arbetar som andningspedagog och har gjort så under ett flertal år nu. Jag leder privata andningssessioner, mindre och större kurser, på en eller flera dagar, då vi andas i grupp. Dessa kurser brukar vara välbesökta och mycket uppskattade. Att andas i grupp kan vara mycket kraftfullt och det ger ofta mycket mer när man gör frigörande andning tillsammans i grupp. Är du intresserad av att andas i grupp eller privat, så kontakta mig, eller se under fliken, kurser, som du finner här.

En andningspedagog har som sagt genomgått en gedigen flerårig utbildning inom frigörande andning. Denna utbildning är inriktad både på teoretiska och praktiska moment. Pedagogen andas även själv under hela utbildningen, för att ta sig framåt i sin egen personliga utveckling. Den personliga utvecklingen, som andningspedagogen erhåller är enormt bra för att kunna vara det stöd och den hjälp som dennes klienter behöver under sina andningssessioner.

Den personliga utvecklingen som sker för klienten, när denna andas frigörande andning kan vara både snabb, kraftfull, omtumlande och underbar! Jag har flera klienter, som andats under flera år, ett par ggr per år, som har fått en mycket bra personlig utveckling. De har kommit till insikter om livet, deras liv. Vad de behöver göra mer av och vad de behöver göra mindre av. Det är underbart att kunna vara med på dessa framsteg, som göra under dessa andningssessioner. Det ger även mig mycket att kunna arbeta som andningspedagog, jag får uppleva mycket genom att guida klienterna och se deras framsteg. Jag har ett underbart arbete!

Jag har som sagt varit andningspedagog under ett flertal år och leder både enskilda andningssessioner, mindre gruppandningar samt stora grupper. Du som andas frigörande andning kommer att få uppleva en personlig utveckling, ny kraftfull energi. Klienterna brukar säga att de får förnyad energi, att de orkar mer och att de upplever sitt liv mera levande, än innan de började andas på riktigt.

Pröva gärna frigörande andning. Jag som andningspedagog skapar trygghet, för din utveckling.

För mera energi!

Lotta How