Frigörande Andning

Frigörande Andning

Andningspedagog

Andningspedagog kallas den person som håller i frigörande andning. En andningspedagog har en gedigen, professionell utbildning. Pedagogen guidar och hjälper dig, som andas genom din session i frigörande andning. När du andas tillsammans med en andningspedagog får då det professionella…