Frigörande Andning

Frigörande andning – Avslappning

Avslappning med Frigörande andning
Frigörande andning är ett alldeles utmärkt sätt att bli avslappnad i både sinnet och kroppen. När man andas frigörande andning så fylls kroppen av mer syre än normalt. Det extra syret gör att spänningar löses upp och försvinner. Frigörande andning är en form av kroppsterapi. Det är en mycket bra sådan.

Det bästa sättet att lära sig frigörande andning är tillsammans med en utbildad andningspedagog. Du får då det professionella stöd som behövs för att du ska känna dig trygg och avslappad under andningen. Pedagogen vägleder din andning och hjälper dig att genomskåda negativa tankar och vända dem till positiva.

Det vanligaste är att man ligger ner på rygg, på en tunn madrass, eller liggunderlag och har en filt på sig, när man andas. Man använder ingen kudde, för att man skall kunna andas kraftfullt. Under en andningssession andas man inte 100%, men man ligger mellan 70-80 % av sin kapacitet.

I en studie som gjordes av en grupp på Lunds Universitet 2004 märkte deltagarna följande när de använde sig av frigörande andning.

” Under utövandet verkade flera deltagare bearbeta hämmande livsmönster och några ansåg att det lett till en bestående positiv förändring. Många upplevde också att deras sinnen förstärktes under andnings-sessionen och de föreföll gå in i förändrade medvetandetillstånd. Samtliga rapporterade dessutom reducering av fysiska och/eller psykiska spänningar. FA verkade även ge upphov till betydelsefulla insikter och underlätta problemlösning.”

Detta är signifikativt för många av de som utför frigörande andning. Många upplever att de släpper på hämmande livsmönster. Man börjar leva mera på riktigt. Tar bättre beslut, ser med tillförsikt på framtiden, samt känner sig stärkt av det man upplever av andningssessionerna. Spänningar som har fastnat i kroppen löses mer eller mindre upp och försvinner. Jag har själv blivit av med min onda rygg och är numera mycket mera avslappnad och mjuk i ryggen.

Att Studiegruppen upplever att de fick bättre problemlösnings förmåga kan jag bara instämma i. Det blir en slags klarhet i sinnet och blicken när man utför frigörande andning. Man blir mer skärpt helt enkelt.

När man börjar andas frigörande andning, upplever många att kroppen spänns, man kan kämpa emot, man kan gråta och skratta om vartannat. Detta händer för efter ca 10 minuter in i andningssessionen blir det svårt att kontrollera vad som händer, man blir mer här och nu, samt upplever att känslorna kommer starkare än vanligt.

En del upplever det som lite skrämmande till en början, men det är absolut inget farligt, det är helt normalt att uppleva starka känslor, man har tryckt undan, kanske under lång tid, under en frigörande andningssession.

De sessioner jag själv varit på, har vi använt oss av musik, när vi andas. Detta passar mig alldeles ypperligt. Musiken förstärker känslor och musiken låter fantastiskt bra, när man andas under en session.

Ju mer man är här och nu, desto bättre låter musiken. Det är precis, som i vanliga livet: Desto mer du är här och nu, desto bättre mår du och desto bättre upplevelser av livet får du.

När man har varit på ett flertal andnings sessioner avtar spänningarna i kroppen. Det blir lättare att slappna av, kroppen är ju dessutom mindre spänd, ju fler andnings sessioner man utför. Det blir lättare att hitta sig själv, att hitta sin kärna inom sig, när man andats ett flertal gånger.

En klar fördel, som jag märkt från frigörande andning är att jag har blivit mera fokuserad, på vad jag vill få ut av livet. Livet har blivit mera på riktigt. Jag har kommit närmare mig själv och kan på ett klarare, enklare sätt se på vad som är bra för mig, samt gör bättre val i livet.